Neeltje Dam
Schilderijen


Landschappen

Klik op de plaatjes voor een vergroting.

SeptemberLjocht Hjerst 3 by Jirnsum Hjerstboeket
Fjild Fryslan Lans de polderdyk Sinneblommen
Op it strân Willemskade Ljouwert Jorwert Jachthaven Earnewald
Reitdiepskade Groningen Yn de branning Hjerst Fiskers
Butenfjild 2 It ljochte stran Kraenlannen Hjerst 2
Noflik Stranwille Waad by Wierum De Grie, Skylge
Fjildblommen Kraenlânnen by joun Strand Skylge Noardsee
Lytsewierum de Veenhoop Jongfee
Winter Simmerwielde Krite nr 2 Wetterlan
Alde Feanen Blommen Jorwert Jachthaven
readtsjerk Yn 'e tun de Twilling Dunen 2
Kij nr 2 de Krite Simmer
Haven by joun Kaapjesplak Lans de feart Droechfalle
Fjildboeket Jachthaven Kij nr 3
Simmerjun Lauwerseach Simmer it Waad by jun
Simmer It Waad Op het duin

Ameland

Simmer Jûntiid alt Fjild
Butenfjild Winter Dunen_Skylge
Boten